قیمت دلار آمریکا

قیمت های زیر از سایت کانون صرافان دریافت شده است

صرافانی که حداقل 60 روز از آخرین آپدیت قیمت آنها گذشته حذف شده اند
نام صرافی قیمت خرید قیمت فروش تاریخ بروزرسانی